Lovlig fricamping

Formanden for Club-AutoCam beretter:

Efter en varm sommerferie i Sverige har jeg fået læst min post, jeg har desværre ikke før haft mulighed for at følge debatten.

For at starte et sted forsøgte jeg i går, d. 19-8-2002 at finde ud af, hvori vores ulovligheder består.


Besøg på Politigården i Odense:

Jeg starter med et behageligt besøg på Odense Politigård. De sendte mig videre til trafik-afdelingen og der fik jeg sat 3 mand i arbejde. Heldigvis: Ingen love overtrådt i Odense Politikreds, så længe man overholder de almindelige parkeringsregler. Ingen lokale ændringer i politikredsen for personbiler, dog skal man, hvis der køres i en bil /camper over 3500 kg. parkeres på turistbus P-pladser eller steder hvor lastvognsparkering er tilladt. Det lokale politi henviser.

Så langt så godt, men hvad så. Der var ingen overtrædelser i færdselsloven, men hvad så med VEJLOVEN. Ja det er der også noget der hedder. Ifølge Tm.lbkg. nr. 671 af 19 august 1999.  (Formodentlig den sidste reviderede udgave) blev færdselsafdelingens personale enige om at her har vi det vi søger og der står:

SÆRLIG RÅDEN OVER VEJAREAL.

§ 102.
Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal IKKE anvendes til:

  • 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, LØSØREGENSTANDE, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn, eller lignende.
  • 2) Såfremt nogen  uden tilladelse anbringer genstande m. v. der er nævnt i stk.1), og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse , er vejbestyrelsen berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte.
    Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning.

Dette er ordlyden.

Politiet siger at ingen kan forbyde os at sove i en lovlig indregistreret personbil, hvis vi overholder P-reglerne eller betaler P-afgift, vores biler er jo også personbiler indrettet til beboelse. Så vi skal bare lade være med at sætte løsøregenstande ud, når vi skal overnatte.


Besøg på Amtsgården i Odense:

Næste spørgsmål: Er der andre regler når det gælder Amt og motorvejs- raste og P-pladser samt kystnære P-pladser. Det var de ikke sikre på. Det må du hellere snakke med amtsvejvæsnet om, så ud i den anden ende af Odense.

Receptionisten på Amts Gården var hurtig til at fortælle mig, på min forespørgsel om overnatning/ parkering: At det var overhovedet ikke tilladt. Da jeg fremviste min kopi af §102 og fortalte at politiet ikke havde noget imod overnatninger, kom hun i tanke om at der vist nok var kommet nogle nye love i foråret.  !!!!!.

Så gik den vilde jagt. Folk holder stadig ferie. Men endelig en ung mand, HA!!, som også var bidt af fricamping. Han vidste lige hvad han skulle have fat i, §102. Så det blev vi hurtigt enige om. Men hvad med amternes raste og P-pladser: Samme besked. Overhold reglerne på tavlerne, de er jo primært beregnet til korte ophold og rast til lastbilchauffører som skal holde hvile pauser. Men ingen kan se hvornår du har brug for at hvile.

 

Men hvad så ved strandene??

Ud og finde nogen der havde tid til at snakke med os. Det blev en i Miljø og Vand-afdelingen, han turde ikke sige så meget, men henviste til de ordensregler der er opsat og var godt klar over at der blev overnattet rundt omkring. Afdelingen så igennem fingre med det. De mente ikke at det var et problem og hvem skulle kontrollere det. De havde ikke nogen, der gjorde det.

På mandag vil en jurist fra Amtsvejvæsnet komme fra ferie og han vil blive bedt om at tolke på §102 ,så er det spændende at se, hvilket resultat han kommer frem til. De ringer til mig når der er besked.


Betragtninger:

Det undrer mig meget at forskellige formænd og direktører lader sig rive med i en så usaglig debat. De burde være de første til at undersøge hvordan virkeligheden ser ud.

Det burde give stof til eftertanke, når selv politiet ikke vil reagere på en anmeldelse. Jeg kan godt forstå Campingpladsejeres frustrationer, når de ser potentielle kunder drage forbi deres ”butiksvinduer”. Men jeg vil ikke tvinges til at købe en vare jeg ikke bryder mig om og som ikke dækker mine behov.

Jeg har brug for et sted hvor jeg kan parkere og bruge naturen til oplevelser, til undren og fordybelse. Et sted hvor man bare er. Det virker for mig modstridende at der oprettes natur teltpladser uden problemer men at vi som kører med lov pligtige spildevandstanke, fuld ståhøjde i køkken, osv. bliver beskyldt for at ødelægge naturen. Der må være nogen der har haft en dårlig sommer eller som grisene, når de går for mange sammen så bider de hinanden.

En fortsat god sommer til alle fra Marleen. (1029)