Parkering af autocampere.

Nedenstående og tilhørende sider til dette emne er en nøjagtig afskrift af de originale papirer vi har fået tilsendt fra Trafikministeriet pvfa. formand Marleen Pedersen. Kopi af originalbrevene kan rekvireres hos websnedkeren.

 

  Trafikministeriet

 
Folketingets Lov- og parlamentssekretariat Dato : 6. september 2001
Christiansborg J.nr. : 432-27
1240 København K      
       
       
       
  Hermed følger svar på spørgsmål S 3775 stillet af Svend Erik Hovmand (V) den 28. august 2001.
 
  Spørgsmål S 3775.
  Hvorledes mener ministeren, skiltet "camping forbudt", der meget ofte opsættes som underskilt på rastepladser, havnearealer m.v. skal fortolkes, og gælder denne tekst kun for campingvogne og telte, eller gælder den også for autocampere, der befinder sig natten over på et sted, hvor dette skilt er opsat?"
 

   

Svar:

  

Skiltet med teksten "camping forbudt" opsættes for at understrege, at rastepladsen ikke kan benyttes til campingophold, men alene til ophold i overensstemmelse med rastepladsens formål: at sikre at trafikanter kan få et hvil før fortsat kørsel, herunder eventuel overnatning, når dette er påkrævet af trafiksikkerhedsmæssige årsager, jf. mit svar på spørgsmål S 3489.

Jeg kan endvidere oplyse, at skiltet "camping forbudt" retter sig mod aktiviteten og ikke, hvilket transportmiddel der anvendes.

 

Med venlig hilsen

Jacob Buksti