Referat af generalforsamlingen den 18. sept. 2021

Generalforsamling   Lørdag den 18. september2021 10:00-11:45  Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev DAGSORDEN   1. Valg af dirigent  2. Valg af referent  3. Bestyrelsens beretning  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  5. Forelæggelse af budget for det kommende år  6. Indkomne … Læs resten af Referat af generalforsamlingen den 18. sept. 2021